За Нас

Фирма „Кемагро” ЕООД е създадена през 2006г. Дейността ни се изразява в търговия на едро на семена, торове, препарати за растителна защита, както и търговия със зърнени култури. Позиционирани сме в град Свищов, най-южната точка на река Дунав, в централната част на България. Едноличен собстеник на капитала и управител е Христо Цветанов – агроном с дългогодишен опит в сферата на земеделието.

Доверени партньори в нашата работа са БАЙЕР Кроп Сайанс, БАСФ, ЕКОФОЛ, ЛЕБОЗОЛ България, ЕВРО ФЕРТ АД, МОНСАНТО, като целта ни е да сме запознати с новостите в технологията на отглеждането на различните култури, респективно да бъдем полезни и да даваме практически съвети на нашите клиенти за избора на надеждни хибриди, продукти за облагородяване и растителна защита и висококачествени торове.

Можем да посочим няколко направления на продуктите, с които можем да бъдем полезни:

– Растителна защита – Препаратите за растителна защита са основен фактор за достигане на добиви и качество на земеделската продукция. Предлаганите от нас препарати са изпитани, в широк диапазон и се отнасят до всички земеделски култури. Готови сме да откликнем на нуждите на всеки един земеделски производител, да дадем насоки и препоръки.

-Семена

– Торове

– Търговия със зърнени култури –

„Кемагро” ЕООД притежава удостоверение, издадено от Националната служба по зърното и фуражите за вписване в регистъра на търговците на зърно.