Контакти

Христо Цветанов – Управител
тел: 0885 555 548  |  email: tsvetanov@chemapool.bg

Наталия Филипова – Връзки с контрагенти
тел: 0892 207 699  |  email: n.stoyanova@chemapool.bg

Йордан Йорданов – Търговски представител
тел: 0893 566 313  |  email: office@chemapool.bg