Семена

В аграрния сектор основен фактор за достигане на високи добиви е изборът на семена с доказано високо качество. Фирмата ни е вписана в регистър на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал за търговия на едро на посевен материал – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи, цвекло, медицински и ароматни и декоративни култури.

За нашите партньори предлагаме:

Семена царевица и слънчоглед:

–        PIONEER – Царевичните хибриди на PIONEER се характеризират с висок потенциал за добив за съответната група на зрялост, бързо отделяне на влага от зърното след достигане на физиологична зрялост, много добра сухоустойчивост, възможност за ранна сеитба. Хибридите са с висока оценка за поникване при стресови условия.

Слънчогледовите хибриди на PIONEERимат висок потенциал за добив и маслено съдържание. За достигане на генетичния потенциал е необходимо да се спазват добрите производствени практики за отглеждане на слънчоглед. Всички новорегистрирани хибриди притежават генетична устойчивост към мана и устойчивост на синя китка раса „Е” и по-агресивни нови раси появили се в страната.

–        EURALIS – семена с изключително високо качество, семепроизводството се прави само във Франция и Испания, като на 100% се контролира от специалисти на EURALIS – от засяването на семената до излизането на крайния продукт /торбата/ от завода, и тяхното правилно съхранение.

–        SYNGENTA – Слънчогледови хибриди:

Конвенционални – средноранни и среднокъсни

Клиърфийлд хибриди – средноранни, средсокъсни, ранни

–        LG – семена с висок добивен потенциал, отличен здравен профил, толерантен към засушаване, подходящ за отглеждане във всички агроекологични райони в страната

–        MONSANTO– семена царевица с толерантност към засушаване и температурен стрес, висок добивен потенциал

–        RAPOOL

–        KWS

–        МАЙСАДУР

Рапични хибриди – на фирмите MONSANTO, RAPOOL, ЕURALIS, PIONEER, SYNGENTA