Торове

За нас е от изключителна важност да предложим на нашите клиенти най-подходящите торове за техните стопанства.

Работим директно с „Неохим” АД гр Димитровград, като целта ни е да доставяме техните продукти до различни дестинации в най-кратки срокове и на конкурентно ниски цени. Като широко използван тор за азотно подхранване на посевите, предлагаме амониев нитрат, ЕО тор с марка Неоферт ®. Амониевият нитрат е с 34,4% съдържание на азот, като включва в състава си и усвояем магнезий, което стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене. Еднородния зърнометричен състав и практическа несбиваемост улесняват механизираното торене.

За достигане на биологичния потенциал през своето развитие, растенията се нуждаят от трите основни хранителни елемента – азот, фосфор и калий. За целта „Неохим” АД произвежда смесени торове NPK в три основни насоки:

–        NPKна база Калиев хлорид – подходящ за култури, непроявяващи чувствителност към елемента хлор – пшеница, ечемик, овес, тритикале, слънчоглед, царевица, рапица, люцерна, домати и пипер полско производство и овощни.

–        NPKна база Калиев Сулфат – при оранжерийно производство на зеленчукови и цветни култури

–        NP /Амофос/

Вид продукт
На база калиев хлорид (KCl)   в торби 50 кг и биг бег 500 кг
NPK 15:15:15 ЕО ТОР
NPK 15:10:15 ЕО ТОР
NPK 20:10:10 ЕО ТОР
NPK 10:20:5 ЕО ТОР
NPK 10:20:5 + 18% SO4 (CaCO3) ЕО тор
NPK 20:15:5 ЕО ТОР
NPK 10:5:15 + 1%MgO ЕО ТОР
 
На база калиев сулфат (KSO4)   в торби 50 кг и биг бег 500 кг
NPK 15:15:15 ЕО ТОР
NPK 15:10:15 ЕО ТОР
NPK 20:10:10 ЕО ТОР
NPK 15:5:17 ЕО ТОР
NPK 10:5:15 + 1% MgO ЕО ТОР
 
Амофос (NP) в торби по 50 кг и биг бег 500 кг
NP 10:20:0 ЕО ТОР
NP 20:10:0 ЕО ТОР
NP 22:11:0 ЕО ТОР
NP 24:10:0 ЕО ТОР
NP 16:20:0 EО ТОР
NP 27:9:0 + 1,5%Zn ЕО ТОР

 

Според конкретните нужди заводът може да произведе комбинирани торове с желаното от клиента съотношение на химичните елементи.

 

Офертата ни към клиентите включва пълна гама от торове Лактофол ®, необходими за листното хранене на земеделските култури – торове за пшеница и ечемик, рапица, слънчоглед, царевица, овошки, лозя, зеленчуци. В Лактофол няма добавена вода, не се съдържат натрий и хлор. За всеки състав се предлагат две форми:

Суспензия – Високо концентриран листен тор с оптимално избрано съотношение между хранителните елементи

Течен аналог – Лесна за употреба формулация, препоръчвана при работа на големи площи или с въздушна техника.

Листните торове ЛАКТОФОЛ оказват влияние върху кореновото хранене – стимулират отделянето на метаболити от кореновите клетки и така повишават приемането на хранителни вещества от тях. Превантивното листно торене е част от съвременната технология на отглеждане на растенията. То предпазва културите от възникване на минерален дефицит. Приложението на технологии за съчетано листно и почвено торене е печеливша земеделска практика. Лечебното листно торене има за цел отстраняване на дефицити и възстановяване след смущения в хранителния режим на културите от различни видове стрес. Листното торене с Лактофол активира приемането и усвояването на внесените в почвата минерални елементи. Това е особено важно при работа по Програмата Агроекология.

 

Лактофол гарантира добро пролетно развитие на рапицата, като осигурява засилената нужда от азот, фосфор, калий, сяра и микроелементи. Листното подхранване с биоминерални торове подпомага растежа на рапицата и активира кореновото хранене. Растенията формират по-голям брой разклонения, което води до увеличаване на продукцията. Торовете Лактофол подобряват храненето на пшеницата и ечемика с азот, а той е основен градивен хранителен елемент в пролетното развитие на културите. Гарантирано се подобрява развитието на есенниците и се повишава добива – резултат, за който усилено се работи в продължение на месеци.

 

  Продукт Опаковка
  Суспензионни торове  
  Лактофол Основен суспензия кофа 10 л
  Лактофол Бор суспензия кофа 10 л
  Лактофол Желязо суспензия кофа 10 л
  Лактофол Калий Калций суспензия кофа 10 л
  Лактофол Тютюн суспензия кофа 10 л
  Лактофол Лозя суспензия кофа 10 л
  Лактофол Цинк суспензия кофа 10 л
  Лактофол Основен + Бор суспензия кофа 10 л
  Лактофол Сорго суспензия кофа 10 л
  Лактофол Калий суспензия кофа 10 л
  Течни торове  
  Лактофол Основен течен тубос 10 л,
1000 л
  Лактофол Основен + Магнезий течен тубос 10 л,
1000 л
  Лактофол Рапица тубос 10 л,
1000 л
  Лактофол Бор течен тубос 10 л,
1000 л
  Лактифрост тубос 10 л,
1000 л
  Лактофол Актив NS течен тубос 10 л,
1000 л
  Лактофол Основен + Бор течен тубос 10 л,
1000 л
  Лактофол Цинк течен тубос 10 л,
1000 л
  Лактофол Лозя течен тубос 10 л,
1000 л
  Лактофол Фосфор течен тубос 10 л,
1000 л
  Макс N – течен азотен тор 1000 л
  Макс N – течен азотен тор 20 л
  Растежни стимулатори
  Лактисем Пшеница и ечемик тубос 10 л,
1000 л
  Лактисем Рапица тубос 10 л,
1000 л
  Лактисем Сорго 1 л
  Лактисем Слънчоглед тубос 10 л
  Лактисем Царевица тубос 10 л
  Лицензни продукти  
  Цинак 1 л
  Форс 15 кг
  Макс Бор 0.800 кг
  Макс Цинк 0.800 кг
  Макс Молибден 0.700 кг
     

 

 

Предлагаме широк спектър от листни торове на Lebosol ®, както за конвенционално, така също и за екологично /био-/ земеделие.

Органични NK торове:

–        Аминозол – може да се използва при всички култури, като целта му е да подобри ефективността на мероприятията по растителна защита, третираните култури се избягват от диви животни и гризачи.

 

Листни торове за специфични култури:

–        Lebosol – Микс за царевица СК – подпомага началното развитие с оглед оптимално снабдяване с микроелементи

–        Lebosol – Микс за рапица и слънчоглед СК – осигурява равномерен цъфтеж и узряване, по-висок добив

–        Lebosol – Микс за житни СК – осигурява на житните култури добив, здравина, снабдяване с микроелементи, съдържание на протеин, качество

 

NPKпродуктова гама на Lebosol – чрез иновативна формулировка се постига по-добро възприемане от растенията, превъзходна смесваемост, най-добра стабилност при съхранение, без изкристализиране при минусови температури.

Специални торове

 

ПРОДУКТ Състав
Аминозол 9 % органично свързан N (110,7 гр/л)
Аминомин 8,9 % N (най-малко 8,6 % орг. свързан N)
Амониум ТС 200 15,2% N (201гр/л), 22,1% S (292 гр/л)
Фитоамин Сок от морски водорасли,чист
Бор 11 % B (150 гр/л)
Калий ТС 340 3% N (44 гр/л), 23,4% К2О (340 гр/л), 15,9% S (231 гр/л)
Калий 450 3 % N (44 гр/л), 31 % K2O (456 гр/л)
Калий-Плюс 27 % P2O5 (378 гр/л), 3 % N, 18 % K2O5 и микроелементи
Калфос 24,2 % Р2О5 (315 гр/л), 3,3 % N, 4,2 % CaO
Калций 16,8 % CaO (223 гр/л)
Магнезий 500 33 % MgO (500гр/л)
Магнезий-Плюс 26 % Р2О5 (364 гр/л), 9,8 % N, 7 % MgO и микроелементи
Магфос 30 % Р2О5 (430 гр/л), 3 % N, 7 % MgO
Манган 500 27,4 % Mn (500гр/л)
Манган-Хелат 6 % Mn (80 гр/л)
Манган-Нитрат 235 15 % Mn (235 гр/л), 7,7 % N (120 гр/л)
Магнезий-Нитрат 10 % MgO (134 гр/л), 7 % N (94 гр/л)
МагС 29,8 % MgO (480 гр/л), 22,3 % S (360 гр/л)
Мед 350 23,3 % Cu (350 гр/л)
Мед-Хелат 7 % Cu (75 гр/л)
Молибден 15,6% Мо (214 гр/л)
Lebosol®-ПК-Макс 24% водоразтворим фосфат (384 гр/л Р2О5), 27% водоразтворим Калий (432 гр/л К2О)
Сяра 800 56 % S ( 800 гр/л)
ТриМакс 11.8 % Cu (200 гр/л), 11,8 % Mn (200 гр/л), 8,8 % Zn (150 гр/л)
Цинк 700 39,8 % Zn (700 гр/л)
Цинк-Хелат 6 % Zn (74 гр/л)
Цинк С 11,2% Zn (150 гр/л)
Tотал Кер 9,3% N (118 гр/л), 0,9% Р2О5 (11 гр/л), 1,88% К2О (23 гр/л), 1,7% MgO (20 гр/л), 0,05% B (0,6 гр/л), 1,5% Mn (18 гр/л), 0,5% Zn (6 гр/л); аминокиселини
Цитрокомби 3,28% Mn, 2,62% Zn, 3,32% N, 16,45% P2O5 ( 235,95 гр/л), 3,84% Mg (55 гр/л)
Квадро С 12% S (200 гр/л), 12% Мn (200 гр/л), 4,8% Cu (80 гр/л), 6% Zn (100 гр/л)
Желязо-Цитрат 4,4% Fe (50 гр/л)
Лебо Фер ВГ 6 % Fe (60 гр/кг)
Микс за третиране на семена 6,6% N (79 гр/л), 2,2% Cu (32 гр/л), 7,7% Mn (114 гр/л), 4,1% Zn (61 гр/л)
Lebosol®- микс за рапица 4,8% Мn (74гр/л Mn), 4,1% B (63 гр/л В), 0,5% Мо (8 гр/л Мо),9% CaO (139 гр/л СаО), 9,2% S (142 гр/л S)
Lebosol®-микс за житни 1,5% Сu (23,5 гр/л Cu), 10,7% Мn(165,85 гр/л Мn), 4,5% Zn (69,75 гр/л Zn), 1,8% (27,9 гр/л N), 12,7% (196,85 гр/л MgO)
Lebosol®-микс за царевица 7,3 % водоразтворим Бор като боретаноламин (100 гр/л B); 5,88 % общ Цинк като цинков оксид (80 гр/л Zn); 7,3 % общ Азот като амиден Азот (100 гр/л N)
Lebosol®-Робустус 15,1% CaO (220 гр/л), 7% В (100 гр/л)
Lebosol®-АквеБор 10% В (133 гр/л)
Калций Форте 19% CaO (260 гр/л). 1,5% Mn, 0,5% Zn
Lebosol®-Трипъл 6,1% Cu (107 гр/л), 17,5% Mn (308 гр/л), 4,4% Zn (77 гр/л)
Аквазол подобрител на качеството на водата; 226 гр/л амониев сулфат, 11,3 гр/л полиакриламид
Хербозол добавка към почвените хербициди; 82,9% рафинирано парафиново масло
Нутриплант 6-12-6 6% общ N (73 гр/л), 3,5% амониев N, 1,8% нитратен N, 0,7% амиден N, 12% водоразтворим фосфат (145 гр/л Р2О5), 6% водоразтворим калий (73 гр/л К20), микроелементи
Нутриплант 12-4-6 12% общ N (145 гр/л), 1,2% амониев N, 1,8% нитратен N, 9% амиден N, 4% водоразтворим фосфат (48 гр/л Р2О5), 6% водоразтворим калий (73 гр/л К20), микроелементи
Нутриплант 8-8-6 8% общ N (97 гр/л), 2,4% амониев N, 1,8% нитратен N, 3,8% амиден N, 8% водоразтворим фосфат (97 гр/л Р2О5), 6% водоразтворим калий (73 гр/л К20), микроелементи
Нутриплант 5-20-5 5% общ N (64 гр/л), 4,7% амониев N, 0,3% амиден N, 20% водоразтворим фосфат (256 гр/л Р2О5), 5% водоразтворим калий (64 гр/л К20), микроелементи
Нутриплант 36 27% общ N (351 гр/л) съответстващ на 13,5% амиден N, 6,75% амониев N, 6,75% нитратен N, 3% магнезий, микроелементи
Нутриплант 34 27% общ N (340 гр/л) съответстващ на 13,5% амиден N, 6,75% амониев N, 6,75% нитратен N, микроелементи

 

 

Фирмата ни работи и с продукти на „Агрополихим” Девня, според конкретните нужди и изисквания на клиентите ни:

 

Продукт Хранително вещество Произход
AN Амониев нитрат 34% Агрополихим АД, България
TSP Троен Супер Фосфат 46% Агроплихим АД, България

 

МАР Моноамониев фосфат 12:52% Агрополихим АД,

България/Русия

DAP Диамониев фосфат 18:46% Йордания
NPK + S       НПК + СЯРА 14:14:14: + 11% Йордания
NP + S         НП +   СЯРА 16:20 + 13% Йордания